Splošni pogoji 2017-11-20T12:05:20+00:00

SPLOŠNI POGOJI IN IZJAVA O ZASEBNOSTI

Posodobljeno: 19.11.2017

Z vstopom na spletno stran Priloznostzame.com in njene podstrani, obiskovalec potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema. Če se s pogoji ne strinja, odsvetujemo uporabo spletnih strani ali sodelovanje v dejavnostih, ki jih na njih najde.

1. VAROVANJE ZASEBNOSTI

NET-PLUS, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju Net-Plus d.o.o.) spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljalec osebnih podatkov, ki jih obiskovalec posreduje ob dostopu do spletne strani, ali jih vpiše znotraj te spletne strani, je podjetje Net-Plus d.o.o., Vojkova cesta 73, 1000 Ljubljana, matična številka: 3739422000 (v nadaljevanju “upravljalec”). Obiskovalec spletne strani Priloznostzame.com (v nadaljevanju “obiskovalec”) dovoljuje upravljalcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi za nove sodelavce, ob prenosu e-priročnika ali druge publikacije, ob izpolnitvi ankete oziroma vprašalnika, ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani Priloznostzame.com, ter za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih z Net-Plus d.o.o..

Obiskovalec, ki dostopa do spletnih strani upravljalca ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca, ter posledično, za pripravo prilagojene ponudbe obiskovalcu. Upravljalec osebnih podatkov, podatke, pridobljene za zgoraj opredeljene namene, lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljalca osebnih podatkov.

Obiskovalec izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov, v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter, da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljalec ne bo sprejel vloge za sodelovanje, izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve, na katere se prijavlja obiskovalec oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani, ter pripravil prilagojene ponudbe obiskovalcu. Če obiskovalec ne želi priprave prilagojene ponudbe glede sodelovanja, lahko, bodisi v celoti ali pa posamezno, onemogoči piškotke na svojem brskalniku in/ali ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljalca, ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko obiskovalec prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov pisarna@priloznostzame.com.

Net-Plus d.o.o. ne bo preverjal, urejal ali razkrival osebnih podatkov obiskovalcev, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno, da: (i) se zaščitijo interesi in pravice Net-Plus d.o.o., ali, da (ii) se popravijo in odpravijo težave v programski opremi ali storitvah.

2. GARANCIJSKA IZJAVA

Kot uporabnik storitev Net-Plus d.o.o., se strinjate, da vse storitve Net-Plus d.o.o. uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu “kot na razpolago”. Net-Plus d.o.o. ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezale vašim zahtevam in potrebam, ali, da bodo storitve na voljo brez časovnih prekinitev ter varnostnih pomanjkljivosti. Prav tako Net-Plus d.o.o. ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij, ali, da bodo morebitne napake v funkcionalnosti spletnih strani takoj odpravljene. Obiskovalec se strinja, da vse podatke in datoteke, ponujene preko storitev Net-Plus d.o.o., na svoj računalnik prenaša na lastno odgovornost ter, da je za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovoren sam. Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od Net-Plus d.o.o., vam ne more jamčiti garancije, ki je predmet tega člena.

3. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE

Net-Plus d.o.o. ne prevzema odgovornosti za:

  • Nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba Net-Plus d.o.o. storitev.
  • Nikakršne stroške, ki jih povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcije, v katere ste se vključili s pomočjo Net-Plus d.o.o. storitev.
  • Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
  • Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve Net-Plus d.o.o..

4. ZAKONI

Pogoji sodelovanja in uporabe spletne strani so določeni tudi z zakonom in drugimi elementi prava RS.